Construcció de banys públics

Completa construcció de banys públics.

Vam realitzar la distribució interior amb envàns de plaques de cartro-guix i tota l’instal.lació elèctrica, d’iluminació, d’aigua, desguassos i les seves recollides i els sistemes de renovació d’aire.

Treballs de paleta per enrajolar els envàns i instal.lar les peçes de gres en el paviment, feines de fusteria i de pintura, muntatge de sanitaris, aixetes, miralls i accessoris.

Continue Reading

Treballs de protecció al foc.


Treballs de projectat de morter de Perlita i Vermiculita en els perfils d’acer d’una sala de màquines de difícil accés i on vam muntar un complex sistema de bastides i altres feines de sectorització mitjançant envàns i l’instal.lació d’elements intumescents.

Continue Reading

Banys en el recinte Històric del Hospital de Sant Pau

Feines de paleta per la construcció de banys públics en el Recinte Històric del Hospital de Sant Pau.

Vam fer els treballs de demolició, l’instal.lació de morters impermeabilitzants, col.locació de rajoles, col.locació de paviment de pedra natural en les zones exteriors i paviment continu de formigó en els interiors, feines de fusteria, pintura i ajudes varies.

No more posts.