Rehabilitació de la façana d’un edifici al barri de Sants, Barcelona.

Rehabilitació de la façana principal d’un edifici a Barcelona.
On vam fer la reparació i protecció dels forjats dels balcons afectats per filtracions d’aigua, l’impermeabilització i pavimentació dels balcons, substitució del revestiment per un morter monocapa, neteja i aplicació de beurada a la superficie de Gresite i reparació i pintura de les baranes de ferro.

Treballs de la reparació dels forjats dels balcons: