Treballs d’enderrocs

Enderroc d’una construcció al interior d’un edifici d’interès històric.Treballs d’enderroc d’una construcció d’obra de 1.200 m2. al interior d’un edici d’interès històric.
Completa realització dels treballs, desde el projecte tècnic fins a la gestió de runes amb l’aportació de tots els recursos necessaris per la seva execució; retro-excavadores, giratories, bobcats, camió-pluma, containers, pateres, màquines d’oxitall, bastides, etc.